KBS872 Regensburg--Falkenstein

001-16265 798 683 : 798, KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar  002-sv1578-04 798 683 : 798, KBS872 Regensburg--Falkenstein, Platser, Regensburg, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar, Tyskland  003-16266 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  004-sv1578-05 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar 
005-16267 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  006-16268 km 3,0 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  007-sv1579-32 km 3,4 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  008-16269 Regensburg-Walhallastrasse : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar 
009-sv1578-06 Regensburg-Walhallastrasse : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  010-sv1579-29 Regensburg-Wutzlhofen : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  011-sv1579-28 Regensburg-Wutzlhofen : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  012-sv1579-27 Regensburg-Wutzlhofen : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar 
013-16270 Regensburg-Wutzlhofen : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  014-16271 km 8,0 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  015-16272 km 2,0 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  016-16273 Irlbach : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar 
017-sv1579-26 Irlbach : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  018-sv1579-25 km 3,0 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  019-16310 km 3,2 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  020-sv1579-23 km 4,2 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar 
021-16274 Wenzenbach : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  022-sv1579-22 Wenzenbach : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  023-16275 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  024-sv1579-21 km 6,5 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar 
025-16309 km 6,6 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  026-16308 km 7,6 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  027-sv1579-20 km 8,0 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  028-16276 km 8,2 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar 
029-sv1579-19 km 8,3 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  030-sv1579-18 Bernhardswald : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  031-16277 Bernhardswald : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  032-sv1579-17 km 9,3 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar 
033-16307 km 9,8 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  034-sv1579-16 km 11,4 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  035-16306 km 11,6 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  036-sv1578-09 Erlbach : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar 
037-16278 km 13,0 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  038-sv1578-10 Hauzendorf : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  039-16279 Hauzendorf : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  040-sv1579-13 Hauzendorf : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar 
041-16281 798 683 Hauzendorf : 798, KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar  042-sv1579-12 km 13,8 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  043-16282 km 14,0 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  044-16305 km 15,2 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar 
045-16283 km 15,4 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  046-16284 Lambertsneukirchen : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  047-sv1578-16 Lambertsneukirchen : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  048-sv1579-10 km 17,6 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar 
049-16285 km 17,7 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  050-sv1579-09 km 18,6 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  051-sv1579-07 km 20,4 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  052-16286 Rossbach-Wald : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar 
053-sv1579-06 Rossbach Wald : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  054-12576 798 684 Rossbach : 798, KBS872, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar  055-16304 Rossbach Wald : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  056-16303 211 350 Rossbach Wald : 211, KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar, Tyska lok 
057-sv1579-02 Rossbach Wald : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  058-sv1579-03 Rossbach Wald : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  059-16287 km 22,2 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  060-16288 Hetzenbach : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar 
061-sv1579-01 Hetzenbach : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  062-sv1578-19 Hetzenbach : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  063-16302 km 25,3 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  064-16289 km 25,1 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar 
065-16301 Schillertswiesen : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  066-sv1578-22 km 28,9 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  067-16300 Gfäll : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  068-sv1578-36 Gfäll : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar 
069-16299 Gfäll : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  070-16298 km 31,6 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  071-sv1578-34 km 31,6 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  072-16297 km 32,8 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar 
073-16296 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  074-sv1578-33 Falkenstein : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  075-16295 km 34,4 : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  076-16294 Falkenstein : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar 
077-16293 Falkenstein : KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar  078-16291 798 683 Falkenstein : 798, Bildbeställning, KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar, Webbalbum  079-sv1578-25 798 683 Falkenstein : 798, KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar  080-16292 798 683 Falkenstein : 798, KBS872 Regensburg--Falkenstein, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar 
081-12577 798 684 Falkenstein : 798, KBS872, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar  082-12580 998 877 Falkenstein : 998, KBS872, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar  083-12581 998 877 Falkenstein : 998, KBS872, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar  084-12583 Falkenstein : KBS872, Tyska järnvägar 
085-12585 Falkenstein : KBS872, Tyska järnvägar  086-12588 Falkenstein : KBS872, Tyska järnvägar  087-12587 Falkenstein : KBS872, Tyska järnvägar  088-12594 : KBS872, Tyska järnvägar