KBS601 Remagen--Kreuzberg

001-sv1804-29 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  002-20788 Remagen : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Remagen  003-20789 BDnf735 82-53526 Remagen : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska personvagnar  004-sv1804-31 Remagen : KBS600, KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Remagen, Tyska järnvägar 
005-27770 Bad Bodendorf : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  006-sv1804-32 Bad Bodendorf : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  007-27769 Bad Bodendorf : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  008-20816 Bad Bodendorf : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
009-sv1804-33 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  010-27768 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok  011-27767 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  012-E025-13 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
013-sv1804-34 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  014-E025-11 Heimersheim : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  015-20815 Heimersheim : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  016-27766 Heimersheim : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
017-sv1804-36 Heimersheim : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  018-E025-09 Heimersheim : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  019-27765 Heimersheim : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  020-sv1805-01 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
021-E025-10 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  022-sv1805-04 212 049 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok  023-sv1805-05 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  024-sv1805-06 Bad Neuenahr : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
025-20813 Bad Neuenahr : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  026-27698 Bad Neuenahr : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  027-20790 Bad Neuenahr : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  028-20791 Bad Neuenahr : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
029-27764 Bad Neuenahr : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  030-27700 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  031-27701 212 234 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  032-20792 212 089 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
033-sv1805-09 212 089 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok  034-sv1805-10 Ahrweiler : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  035-sv1806-27 Ahrweiler : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  036-sv1806-28 Ahrweiler : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
037-sv1805-11 Ahrweiler : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  038-27702 Ahrweiler : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  039-20812 Ahrweiler : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  040-27703 Ahrweiler : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
041-sv2012-32 Ahrweiler : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  042-sv1805-14 Ahrweiler : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  043-sv1805-15 Ahrweiler Markt : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  044-E024-33 212 233 Ahrweiler : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok 
045-E024-34 212 233 Ahrweiler : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok  046-E024-35 213 333 Ahrweiler : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok  047-E024-37 213 333 Ahrweiler : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok  048-E025-01 Ahrweiler : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
049-E025-02 Ahrweiler : Bussar, KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  050-E025-04 212 255 Ahrweiler : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok  051-E025-05 212 255 Ahrweiler : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok  052-E025-06 Ahrweiler : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
053-E025-07 Ahrweiler : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  054-sv1806-26 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  055-27763 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  056-27762 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
057-27704 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  058-27705 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  059-27761 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  060-27760 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
061-sv2013-30 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  062-sv2013-29 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  063-27706 Walporzheim : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  064-sv1806-25 212 089 Walporzheim : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok 
065-sv1806-24 82-53615 Walporzheim : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  066-20794 Walporzheim : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  067-sv1806-23 82-53615 Walporzheim : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  068-20795 Walporzheim : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
069-27707 Walporzheim : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  070-27708 Walporzheim : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  071-27759 Walporzheim : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  072-sv1805-17 Walporzheim : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
073-sv2012-35 Walporzheim : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  074-20811 212 089 Walporzheim : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok  075-sv1806-22 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  076-sv1806-21 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
077-27709 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  078-sv1805-18 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  079-27758 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  080-27757 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
081-sv1805-20 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  082-sv1805-21 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  083-27710 Dernau : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  084-27756 Dernau : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
085-27754 Dernau : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  086-sv1806-19 vid Dernau : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  087-sv1806-18 vid Dernau : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  088-sv1805-23 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
089-sv1805-24 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  090-20809 Rech : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  091-27753 Rech : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  092-sv1805-27 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
093-27712 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  094-20808 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  095-sv1805-28 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  096-27735 Mayschoss : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
097-27713 Mayschoss : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  098-sv1806-17 Mayschoss : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  099-20800 Mayschoss : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  100-20807 Mayschoss : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
101-27729 Mayschoss : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  102-27730 212 234 i Mayschoss längs KBS 601 8 okt 1989 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok  103-27731 Mayschoss : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska personvagnar  104-27742 Mayschoss : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
105-sv2013-14 Mayschoss : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  106-sv2013-17 Mayschoss : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  107-27733 Mayschoss : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  108-27734 Mayschoss : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
109-27736 Mayschoss : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  110-27737 Mayschoss : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  111-sv2013-08 Mayschoss : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska personvagnar  112-27738 Mayschoss : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska personvagnar 
113-27739 213 339 Mayschoss : Bildbeställning, KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok, Webbalbum  114-27740 213 339 Mayschoss : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok  115-27741 Mayschoss : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  116-27744 Mayschoss : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
117-27745 Mayschoss : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  118-20801 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  119-27715 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  120-sv1805-31 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
121-sv1805-32 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  122-sv1805-33 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  123-sv1806-15 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  124-sv1806-14 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
125-sv2013-18 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  126-20806 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  127-sv2013-19 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  128-sv1805-34 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
129-sv1806-13 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  130-20802 Altenahr : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  131-27718 Altenahr : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  132-sv1805-35 Altenahr : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
133-27716 Altenahr : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok  134-sv2013-02 213 339 Altenahr : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok  135-27717 213 339 Altenahr : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok  136-27746 Altenahr : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok 
137-27749 Altenahr : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska personvagnar  138-27750 Altenahr : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok  139-sv2013-26 Altenahr : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok  140-27752 Altenahr : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
141-sv2013-21 Altenahr : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok  142-27719 Altenahr : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  143-27720 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  144-27721 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
145-27722 213 339 längs KBS601 8 okt 1989 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok  146-27723 213 339 längs KBS601 8 okt 1989 : Bildbeställning, KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok, Webbalbum  147-27724 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok  148-27725 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
149-27726 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  150-27727 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  151-27728 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  152-sv1806-11 : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
153-20803 212 051 Kreuzberg : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr), Tyska lok  154-20804 Kreuzberg : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  155-20805 Kreuzberg : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  156-sv1806-01 Kreuzberg : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr) 
157-sv1806-03 Kreuzberg : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  158-sv1806-07 Kreuzberg : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  159-sv1806-08 Kreuzberg : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)  160-sv1806-10 Kreuzberg : KBS601 Remagen-Kreuzberg (Ahr)