KBS508 Jossa--Wildflecken

01-20021 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar  02-20022 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar, Tyska tjänstevagnar  03-20020 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar  04-20019 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar 
05-20018 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar  06-20017 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar  07-20016 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar  08-20015 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar 
09-20014 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar  10-20013 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar  11-20012 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar  12-20011 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar 
13-20010 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar  14-20009 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar  15-20008 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar  16-20007 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar 
17-19992 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar  18-19994 : Bussar, KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar  19-20006 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar  20-20005 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar 
21-20004 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar  22-20003 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar  23-20002 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar  24-20001 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar 
25-19995 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar  26-20000 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar  27-19997 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar  28-19998 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar 
29-19999 : KBS508 Jossa--Wildflecken 85-08, Tyska järnvägar